Szkolimy się !

W dniu 4 stycznia br. dzięki uprzejmości Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli  mł. bryg. mgr inż.  Tomasza Dubera odbyło się szkolenie w którym uczestniczyli pracownicy pionu technicznego  Zakładu Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Nowej Soli. Szkolenie poprowadził z-ca dowódcy JRG mł. kpt. Paweł Derkowski. Tematyka szkolenia obejmowała zasady postępowania w przypadku wykrycia obecności tlenku węgla potocznie zwanego czadem w zarządzanych nieruchomościach, zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz udzielania niezbędnej pomocy poszkodowanym. Pracownicy działu technicznego zostali wyposażeni w indywidualne detektory tlenku węgla zakupione dzięki wykorzystaniu środków z funduszu prewencyjnego pozyskanego z PZU S.A. (więcej tutaj: http://zum.nowasol.pl/2021/12/27/pzu/ ). W czasie spotkania omówiono również zasady dot. codziennej eksploatacji i konserwacji instalacji wentylacyjnych oraz urządzeń grzewczych a także poruszono problem gromadzenia przez mieszkańców gabarytów stwarzających zagrożenie pożarowe na częściach wspólnych budynków.