DEKLARACJE DOTYCZĄCE ŹRÓDEŁ CIEPŁA I ŹRÓDEŁ SPALANIA PALIW

Zakład Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. w Nowej Soli informuje, że w Państwa imieniu zarówno dla lokali własnościowych i komunalnych, złożyła deklarację dot. źródeł ciepła i źródeł  spalania paliw. Wobec powyższego nie ma potrzeby składania indywidualnych deklaracji.