Oferty na remont balkonów

Zakład Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. w Nowej Soli  działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Zjednoczenia 18 w Nowej Soli  zwraca się z prośbą o złożenie oferty na remont balkonów 6 szt  na podstawie załączonego przedmiaru i projektu budowlanego. Oferty należy wysłać lub złożyć w zaklejonej kopercie do dnia 31.12.2022 r w sekretariacie spółki. Planowany czas realizacji wiosna-lato 2023.