Informujemy, że Zakład Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. w Nowej Soli otrzymał od PZU S.A. środki prewencyjne w kwocie 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych).

Otrzymane środki przeznaczono na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie zasobów mieszkaniowych ZUM poprzez zakup urządzeń czujnikowych (czujniki tlenku węgla i dymu, wykrywacze gazu).