PODAJ STAN WODOMIERZA

Zakład Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. w Nowej Soli informuje,
że od dnia 21.12.2021r do dnia 16.01.2022r dla użytkowników platformy
E-BOK udostępniono wprowadzanie stanu licznika wody.

instrukcja wprowadzania stanu wodomierza w systemie EBOK