BUDOWA ZASIEKU ŚMIETNIKOWEGO

Zakład Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. w Nowej Soli  działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Zamenhofa 2 w Nowej Soli  zwraca się z prośbą o złożenie oferty na budowę zasieku śmietnikowego na podstawie załączonego przedmiaru i projektu budowlanego.

Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie do dnia 31.01.2022 r. w sekretariacie spółki.

Planowany czas realizacji wiosna 2022.

Opis techniczny

Przedmiar

Elewacja

Pracownik prowadzący sprawę – Dariusz Gończowski – tel. 68 388 25 82