Przeglądy instalacji gazowych

Informujemy, że Spółka rozpoczęła coroczne przeglądy instalacji gazowych. Ich zakres obejmuje zarówno instalacje gazową w części wspólnej nieruchomości jak i w lokalach mieszkalnych. Przeglądy dokonywane są przez przedstawiciela Spółki posiadającego stosowne uprawnienia w tym zakresie

W trakcie kontroli zostanie sporządzony i przekazany Państwu stosowny protokół w którym znajdować się mogą ewentualne uwagi i zalecenia dotyczące dalszej eksploatacji instalacji gazu oraz podłączonych urządzeń.

Ewentualne uwagi i sugestie dotyczące prowadzonych przeglądów można zgłaszać każdorazowo w siedzibie Spółki.