OBSŁUGA KLIENTÓW OD 20 MARCA DO 09 KWIETNIA 2021

Od 20 marca do 9 kwietnia na terenie całej Polski obowiązują  zaostrzone restrykcje. W tym czasie urzędy i instytucje winny pracować w tzw. trybie wewnętrznym.

Wszystkie osoby chcące załatwić sprawy w ZUM Sp. z o.o. proszone są o kontakt telefoniczny lub załatwianie spraw drogą elektroniczną. Obsługa osobista w szczególnych przypadkach  odbywać  się będzie z  zastrzeżeniem ograniczonej liczby osób oraz z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarnych (zasłanianie ust i nosa, dezynfekcja rąk, utrzymanie odpowiedniego dystansu) po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Przypominamy, że stan finansowy lokalu można sprawdzić logując się do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta.

W celu założenia konta w E-BOK prosimy wypełnić formularz i wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres ebok@zum.nowasol.pl